Phát triển nông nghiệp bền vững - những giải pháp mới

Cập nhật lúc 04:26, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)
Phát huy những kết quả và đúc kết những bài học kinh nghiệm trong giai đoạn 5 năm vừa qua, ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục triển khai những nhóm giải pháp mới đẩy mạnh tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp toàn diện, hiện đại và bền vững.
 
Nhìn lại trong 5 năm qua, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã đạt những thành tựu nổi bật về phát triển nông nghiệp toàn diện, hiện đại và bền vững trên địa bàn. Với 300.000 ha sản xuất nông nghiệp ổn định, toàn tỉnh Lâm Đồng chuyển đổi hoàn thành 10.000 ha cây ăn quả, 5.000 ha rau, hoa và tái canh 45.000 ha cà phê. Trong đó, diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang phát triển 60.200 ha, tăng 40% so với 5 năm trước đó, đồng thời chiếm 40% giá trị sản xuất toàn ngành. Đã có 7 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với tổng diện tích 1.300 ha và 3.023 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Đáng kể với 165 chuỗi liên kết, tiêu thụ ổn định hàng năm khoảng 850.000 tấn nông sản các loại, thu hút gần 16.600 nông hộ tham gia. Sản xuất rau được cấp chứng nhận tiêu chuẩn GAP trên 1.300 ha; cà phê bền vững khoảng 80.000 ha; hình thành 19 nhãn hiệu, chứng nhận địa lý. “Việc tăng cường hợp tác với JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) thực hiện dự án phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành đã tạo nên thương hiệu Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành trên một số nông sản chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, nhân rộng các dự án cải thiện cơ sở hạ tầng, trung tâm giao dịch hoa, trung tâm sau thu hoạch, khu công nghiệp nông nghiệp…, nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm trên thế giới…”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng nhận định. 
 
Tuy nhiên, cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, bên cạnh thành tựu nói trên, sản xuất nông nghiệp Lâm Đồng vẫn phát triển chưa thực sự bền vững và toàn diện. Quản lý nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn còn một số bất cập. Mục tiêu một số chương trình quá lớn so với nguồn lực hiện có. Tái cơ cấu ngành, phát triển liên kết tiêu thụ nông sản còn chậm. Một số mô hình sản xuất ở vùng sâu, vùng xa chưa thực sự hiệu quả. Tình trạng thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất nhưng vẫn chưa có những giải pháp căn bản để phòng chống và ứng phó hiệu quả…
 
Để khắc phục những hạn chế, yếu kém vừa nêu, phấn đấu đạt tăng trưởng từ 4,5-5% trong 5 năm tới, nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành nông nghiệp Lâm Đồng đó là đẩy mạnh liên kết giá trị, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật để phát triển bền vững, hiện đại. Trên cơ sở các vùng sản xuất tập trung đối với cây trồng chủ lực, chuyển dần từng bước theo mô hình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ để tạo ra nông sản chất lượng cao. Triển khai hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển thêm 3.000 ao, hồ nhỏ, đạt 20-30% diện tích tưới tiết kiệm. Từng bước giảm thiểu diện tích nhà kính chưa đạt chuẩn và ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Thay thế việc sử dụng hóa chất bằng các sản phẩm sinh học, tự nhiên.
 
VĂN VIỆT 
,