Bảo Lâm: Thu ngân sách tăng 27% so với cùng kỳ

Cập nhật lúc 02:52, Thứ Tư, 15/07/2020 (GMT+7)
Theo UBND huyện Bảo Lâm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do huyện quản lý ước tính đến hết tháng 6/2020 đạt gần 85,6 tỷ đồng, đạt 61% so với dự toán và tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí là 47,322 tỷ đồng, đạt 52% so với dự toán và bằng 106% so với cùng kỳ; thu cấp, thuê đất là 34,4 tỷ đồng, đạt 83% so với dự toán và bằng 242% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách 4,2 tỷ đồng, đạt 42% so với dự toán giao… 
 
Cũng theo UBND huyện Bảo Lâm, bên cạnh việc thu ngân sách huyện cũng đã thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong 6 tháng qua là gần 421 tỷ đồng, đạt 55% so với dự toán giao đầu năm, tăng 37% so với cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách huyện là 369,767 tỷ đồng, đạt 60% dự toán giao và chi ngân sách xã là 51,097 tỷ đồng, đạt 35% dự toán giao. 
 
KHẢI NHIÊN 
,