Cung ứng xấp xỉ 2 triệu cây giống

Cập nhật lúc 05:24, Thứ Tư, 01/07/2020 (GMT+7)
6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Giống và Vật tư nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nhân cấy bảo tồn nguồn gene được 13.800 bình cụm cây giống rau, hoa các loại; vô mẫu 1.548 giống rau, hoa các loại; chăm sóc 1.728 m2 vườn cây đầu dòng. Qua đó, Trung tâm đã sản xuất được 1.979.000 cây giống các loại cung ứng cho sản xuất. Các loại cây giống được nhân cấy bảo tồn nguồn gene, cây giống sản xuất đều thuộc các giống cây rau hoa, cây ăn trái, cây công nghiệp chất lượng đạt cao, đáp ứng nhu cầu canh tác của nông dân trên địa bàn tỉnh. 
 
D.Q
,