Đà Lạt: Thu ngân sách tăng bình quân 18%/năm

Cập nhật lúc 00:25, Thứ Hai, 13/07/2020 (GMT+7)
Theo ngành chức năng TP Đà Lạt, thu ngân sách trên địa bàn thành phố những năm gần đây đã tăng nhanh.
 
Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn Đà Lạt giai đoạn 2016-2020 đạt 18.005 tỷ đồng, tăng bình quân 18%/năm; năm 2020 dự kiến tăng so với năm 2016 là 2.375 tỷ đồng, đạt 192%. 
 
Riêng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do thành phố quản lý thu giai đoạn 2016-2020 là 6.471 tỷ đồng, tăng bình quân 13%/năm; năm 2020 dự kiến tăng so với năm 2016 là 400 tỷ đồng, đạt 138%; trong đó thuế phí giai đoạn 2016-2020 đạt 3.698 tỷ đồng, chiếm 57% tổng thu ngân sách, tăng bình quân trên 15% năm.
 
Để đạt được kết quả trên, thành phố đã triển khai một cách đồng bộ công tác thu ngân sách, trong đó tỷ trọng về thu thuế phí tăng đều hằng năm. Đồng thời, thành phố cũng đưa ra các giải pháp chống thất thu, tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp hoạt động; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, rút ngắn thời gian thực hiện hồ sơ.
 
GIA KHÁNH
,