Đam Rông: Gần 8 tỷ đồng nguồn vốn 30a hỗ trợ phát triển sản xuất

Cập nhật lúc 05:25, Thứ Tư, 01/07/2020 (GMT+7)
Năm 2020, thông qua nguồn vốn Chương trình 30a về giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện Đam Rông được phân bổ nguồn vốn gần 8 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong đó, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế 7,250 tỷ đồng; nhân rộng mô hình giảm nghèo 400 triệu đồng và hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 300 triệu đồng. Hiện, các dự án hỗ trợ trên đang được ngành nông nghiệp huyện và UBND các xã triển khai thực hiện, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo mà huyện phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 7%.
 
LÊ TUẤN
,