Di Linh: Kiên quyết đề xuất thu hồi dự án thực hiện không hiệu quả

Cập nhật lúc 05:30, Thứ Hai, 06/07/2020 (GMT+7)
Ngành chức năng huyện Di Linh cho biết, trong những tháng đầu năm nay đã tổ chức các đoàn kiểm tra rừng tại các vùng trọng điểm như Đinh Trang Thượng (vùng giáp ranh với Bảo Lâm và Đăk Glong - Đăk Nông), Tam Bố, Bảo Thuận, Gia Bắc, Sơn Điền, Hòa Bắc và vùng giáp ranh với tỉnh Bình Thuận.
 
Tại mỗi nơi, đoàn đã kiểm tra, thống kê diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên địa bàn; đưa ra phương án thu hồi, quản lý diện tích này gắn với việc vận động dân tham gia quản lý bảo vệ rừng, không lấn chiếm đất rừng.
 
Cũng theo huyện Di Linh, từ đầu năm nay đã giải tỏa trên 12,6 ha diện tích cây trồng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép của các năm trước. Đồng thời, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. 
 
Trong 6 tháng đầu năm huyện đã phát hiện và xử lý 16 vụ vi phạm (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 1 vụ phá rừng trái pháp luật với 1,1 ha; 10 vụ khai thác rừng trái pháp luật với 18,5 m3 gỗ; 3 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật với trên 2,3 m3 gỗ; 1 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật gần 2 m3 gỗ; 1 vụ vi phạm qui định về quản lý hồ sơ trong chế biến lâm sản. Tổng cộng huyện đã tịch thu trên 18,2 m3 gỗ tròn; 4,7 m3 gỗ xẻ; thu nộp ngân sách trên 142 triệu đồng.
 
Trong những tháng cuối năm sắp đến, Di Linh sẽ tăng cường kiểm tra, xác định vùng trọng điểm phá rừng, khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn để ngăn chặn hiệu quả tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp; xử lý kịp thời các vụ tác động đến rừng và đất rừng; đặc biệt là tình trạng ken cây, phá rừng làm nương rẫy, gắn với trách nhiệm của chủ rừng, đồng thời thực hiện tốt qui chế phối hợp, duy trì công tác trực gác bảo vệ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng liên huyện và vùng giáp ranh.
 
Cùng đó, Di Linh cũng cho biết sẽ kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ các chương trình giao đất, giao rừng và các dự án cho thuê đất, thuê rừng trên địa bàn. Với những dự án thực hiện không hiệu quả, để rừng bị phá, bị lấn chiếm huyện sẽ kiên quyết đề xuất thu hồi.
 
GIA KHÁNH
,