Agribank Lâm Đồng tiên phong trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn

Cập nhật lúc 06:04, Thứ Sáu, 11/09/2020 (GMT+7)
Hoạt động đầu tư tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (NNNT) của Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã thực sự đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về NNNT đi vào cuộc sống và góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.
 
Hoạt động của Điểm giao dịch lưu động bằng xe chuyên dùng của Agribank đã giúp đưa tiện ích dịch vụ ngân hàng đến các vùng nông thôn
Hoạt động của Điểm giao dịch lưu động bằng xe chuyên dùng của Agribank đã giúp đưa tiện ích dịch vụ ngân hàng đến các vùng nông thôn
 
Hằng năm, Agribank Lâm Đồng có tốc độ tăng trưởng bình quân về nguồn vốn huy động là 14,6%/năm; tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 20,8%/năm; nợ xấu chiếm tỷ lệ 0,29% trong tổng dư nợ; lợi nhuận thường xuyên đạt và vượt kế hoạch Trung ương giao. Trong hoạt động đầu tư tín dụng, Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng luôn khẳng định là ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước giữ vai trò chủ lực, chủ đạo trong đầu tư tín dụng cho “Tam nông”, nền tảng cho việc xây dựng nông thôn mới. Đến 30/6/2020, dư nợ đầu tư cho lĩnh vực NNNT của chi nhánh chiếm tỷ lệ 86,6% tổng dư nợ cho vay của toàn chi nhánh với gần 24 ngàn khách hàng. 
 
Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chi nhánh đã đầu tư tín dụng cho 53/53 xã thuộc địa bàn chi nhánh quản lý, dư nợ đến 30/6/2020 đạt 8.353 tỷ đồng với 17.730 khách hàng. Chủ trương tái canh, cải tạo giống cà phê già cỗi, năng suất thấp, sâu bệnh nặng bằng các giống cà phê có năng suất, chất lượng cao phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân; đồng thời, xây dựng vùng canh tác cà phê bền vững của Lâm Đồng. Trong giai đoạn 2016-2020, Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã cho vay gần 200 tỷ đồng cho hơn 820 khách hàng để tái canh, cải tạo giống cà phê trên diện tích 1.800 ha.
 
Xác định nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) là chương trình kinh tế trọng tâm, tạo ra bước đột phá trong phát triển cây trồng, vật nuôi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, trong thời gian qua, chi nhánh đã tập trung đầu tư vào các cây trồng, vật nuôi là tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của địa phương như: rau, hoa, bò sữa… Đến 30/6/2020, dư nợ cho vay NNƯDCNC, nông nghiệp sạch của chi nhánh đạt 3.050 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng dư nợ, với hơn 6.700 khách hàng; chiếm hơn 47% tổng dư nợ cho vay khuyến khích phát triển NNƯDCNC, nông nghiệp sạch của các NHTM trên địa bàn, với mức lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn từ 0,5% - 1,5% so với lãi suất cho vay lĩnh vực NNNT theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.
 
Nhằm đáp ứng các mục đích tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình trong ngắn hạn, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần hạn chế ảnh hưởng của tín dụng đen, từ đầu năm 2019 đến nay, Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã giải ngân số tiền hơn 150 tỷ đồng cho 4.742 khách hàng. Ngoài việc đầu tư tín dụng mang tính chất kinh doanh thương mại thuần túy, chi nhánh còn thực hiện tốt các chính sách thông qua tín dụng như: cho vay ưu đãi lãi suất theo Nghị quyết 30a, Quyết định 63, Quyết định 68 của Chính phủ; cho vay vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… 
 
Agribank cũng tích cực triển khai các sản phẩm tín dụng mới với nhiều tiện ích được bà con nông dân ưa thích như: cho vay theo hạn mức tín dụng đến 300 triệu đồng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ; cho vay thông qua tổ vay vốn đối với hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ; cho vay đáp ứng các mục đích tiêu dùng cấp thiết trong ngắn hạn; cho vay lưu vụ đối với cây ngắn ngày và cho vay lưu gốc đối với cây công nghiệp dài ngày… Song song với hoạt động của Điểm giao dịch bằng xe ô tô chuyên dùng, Tổ cho vay lưu động đã mở rộng mạng lưới đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng và đặc biệt là đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu vốn chính đáng, hợp pháp cho người dân, góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen… 
 
Trong nhiều năm qua, với 35 chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc và các điểm giao dịch từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, Agribank chi nhánh Lâm Đồng hiện nay đang có trên 30% thị phần khách hàng của tỉnh, luôn chú trọng đầu tư phát triển công nghệ thông tin, cải tiến, ban hành mới nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nhất là các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín dụng, huy động vốn, thanh toán qua ngân hàng, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại tiếp cận với doanh nghiệp và người dân. Agribank cũng tích cực xây dựng và thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng và chuyên biệt hóa giải pháp công nghệ, cung cấp tiện ích cho hệ thống bệnh viện, trường học… các dịch vụ công như: dịch vụ thu học phí, thu viện phí trực tuyến, thu ngân sách Nhà nước… tạo nên môi trường tiện ích rất lớn cho khách hàng, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông nghiệp - nông thôn…
 
LÊ HOA
,