Hỗ trợ đến 250 triệu đồng/mô hình nông nghiệp hữu cơ

Cập nhật lúc 05:57, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa hoàn thành Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025, trong đó mỗi mô hình được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa từ 20 triệu đồng đến 250 triệu đồng. 
 
Cụ thể, Sở này lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để hỗ trợ xây dựng 1-2 mô hình sản xuất nấm hữu cơ (500 m2/mô hình) với mức tối đa 250 triệu đồng/mô hình. 
 
Tiếp theo, các mức hỗ trợ tối đa mỗi mô hình sản xuất, chăn nuôi hữu cơ 125 triệu đồng (5.000 m2/mô hình rau, củ, quả); 100 triệu đồng (5.000 m2/mô hình cây dược liệu); 75 triệu đồng (5 con bò thịt/mô hình); 60 triệu đồng (1 ha/mô hình mắc ca, chè và cà phê); 50 triệu đồng (1 ha/mô hình cây ăn quả)… 
 
Còn lại mức hỗ trợ tối đa 27,5 triệu đồng/mô hình chăn nuôi hữu cơ 500 con gà; 20 triệu đồng/mô hình sản xuất 1 ha lúa hữu cơ.
 
VŨ VĂN 
,