Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Bảo Lộc triển khai ứng dụng Giáo dục tài chính cho khách hàng

Cập nhật lúc 14:50, Thứ Năm, 17/09/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Từ ngày 16/9 đến ngày 12/10, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thành phố Bảo Lộc triển khai ứng dụng Giáo dục tài chính cho khách hàng. 
 
Logo ứng dụng Giáo dục tài chính cho khách hàng trên kho ứng dụng của smartphone
Logo ứng dụng Giáo dục tài chính cho khách hàng trên kho ứng dụng của smartphone
Theo đó, ngày 16/9, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thành phố Bảo Lộc đã triển khai tập huấn ứng dụng này cho cán bộ hội đoàn thể, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, khách hàng và các đối tượng chính sách tại xã Đại Lào. Tại đây, có 8 cán bộ hội nhận ủy thác cấp xã, 29 tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, 17 khách hàng đã được tập huấn.
 
Từ nay đến trước ngày 12/10, Phòng Giao dịch sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng Giáo dục tài chính cho khách hàng tại 10 xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố. Dự kiến, có 205 tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, hơn 40 cán bộ hội đoàn thể nhận ủy thác và hơn 3.000 khách hàng sẽ tiếp tục được truyền thông ứng dụng Giáo dục tài chính.
 
Công tác truyền thông ứng dụng Giáo dục tài chính cho khách hàng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Ngân hàng CSXH, hội đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn về giáo dục tài chính đổi với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, phát huy vai trò "Mỗi cán bộ Ngân hàng CSXH là một tuyên truyền viên" và đưa thông tin chính sách đến tận người cần. 
 
Tại các buổi truyền thông, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thành phố Bảo Lộc đã thông tin cho khách hàng về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán của Ngân hàng CSXH, các mô hình vay vốn điển hình và kiến thức giáo dục tài chính cho khách hàng như: Quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình, hỗ trợ sản xuất kinh doanh... Từ đó, giúp khách hàng nâng cao hiểu biết tài chính, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, từng bước làm quen với công nghệ số đặc biệt là khách hàng ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.
 
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thành phố Bảo Lộc giao dịch với khách hàng tại xã Đại Lào
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thành phố Bảo Lộc giao dịch với khách hàng tại xã Đại Lào
 
Thông qua giáo dục tài chính không chỉ góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của Ngân hàng CSXH, mà còn góp phần phát triển Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. 
 
Bà Trương Thị Lệ Phương - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thành phố Bảo Lộc hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng Giáo dục tài chính
Bà Trương Thị Lệ Phương - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thành phố Bảo Lộc hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng Giáo dục tài chính
 
Đây cũng là dịp để khách hàng từng bước làm quen với các ứng dụng công nghệ trên điện thoại của Ngân hàng CSXH, tiến tới giao dịch tài chính trên điện thoại khi đủ điều kiện.
 
Tên nhận diện của ứng dụng Giáo dục tài chính cho khách hàng trên kho ứng dụng của smartphone là: NHCSXH-GDTC.
 
ĐÔNG ANH - KHÁNH PHÚC
,