Lâm Hà giải ngân 72,2% vốn đầu tư công

Cập nhật lúc 05:57, Thứ Hai, 19/10/2020 (GMT+7)
Huyện Lâm Hà vừa thống kê đạt tỷ lệ 72,2% giải ngân vốn đầu tư công cả năm 2020, tương ứng với tổng khối lượng thực hiện gần 160,5 tỷ đồng đối với tất cả 51 công trình trên địa bàn. 
 
Trong đó, gồm 27 công trình thuộc các nguồn vốn xây dựng cơ bản, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất, đạt lần lượt tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch cả năm 2020 là 81,5%; 65,8% và 62,3%. 
 
Còn lại 24 công trình đầu tư công từ các nguồn vốn với các tỷ lệ giải ngân tương ứng như: nguồn vốn ngân sách tập trung (96,7%); chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng, ổn định đời sống dân cư (62,5%); nguồn vốn phân cấp ủy quyền (96,5%); nguồn vốn kết dư năm 2019 (37%); nguồn vốn Hà Nội hỗ trợ (72,6%). 
 
VĂN VIỆT
,