Đức Trọng phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công

Cập nhật lúc 06:21, Thứ Sáu, 20/11/2020 (GMT+7)
Phấn đấu thực hiện mục tiêu giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 đạt trên 95% kế hoạch, huyện Đức Trọng đang yêu cầu các đơn vị triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.
 
Huyện Đức Trọng đốc thúc các đơn vị thi công hoàn thành các công trình đảm bảo giải ngân vốn đầu tư đạt trên 95% trong năm 2020
Huyện Đức Trọng đốc thúc các đơn vị thi công hoàn thành các công trình đảm bảo giải ngân vốn đầu tư đạt trên 95% trong năm 2020
 
Thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và nội dung chỉ đạo của Sở Kế hoạch - Đầu tư về đốc thúc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020; Ban Quản lý dự án xây dựng và công trình công cộng (QLDAXD&CTCC) huyện Đức Trọng đã tập trung, tăng cường đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác nghiệm thu giai đoạn, tạm ứng hợp đồng, hoàn ứng... Đến nay, về cơ bản, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã bảo đảm đúng theo chỉ đạo của cấp trên.
 
Năm 2020, có 16 công trình do UBND huyện Đức Trọng làm chủ đầu tư được bố trí vốn từ nguồn ngân sách của Trung ương và của tỉnh. Tổng kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2020 sau khi điều chỉnh là 346.211 triệu đồng, thực hiện giải ngân 10 tháng năm 2020 là 205.000 triệu đồng, đạt 59,2% kế hoạch vốn.
 
Ông Bùi Hồng Lĩnh - Phó Giám đốc Ban QLDAXD&CTCC cho biết, sở dĩ đến thời điểm hiện tại việc giải ngân mới chỉ đạt con số trên là do trong những tháng đầu năm, huyện phải tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình quyết toán, hoàn ứng năm 2019 trở về trước. Bên cạnh đó, một số dự án đầu tư mới trong những tháng đầu năm đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công dự án nên giá trị khối lượng giải ngân không cao. Việc triển khai các thủ tục đầu tư công còn nhiều vướng mắc do Luật Đầu tư công mới ban hành (có hiệu lực từ ngày 1/1/2020) nhưng đến tháng 4/2020 mới có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ. Ngoài ra, dịch bệnh COVID - 19 xảy ra trong những tháng đầu năm khiến việc huy động nhân công gặp khó khăn, ảnh hưởng tới tiến độ thi công một số dự án...
 
Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, có thêm nhiều công trình, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản, huyện Đức Trọng đang quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ rào cản, khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao. Trong đó, đối với công trình đang triển khai thi công, huyện yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện để tổ chức nghiệm thu khối lượng và giải ngân vốn. Với các công trình chuẩn bị thi công, chủ đầu tư sẽ hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai, kịp thời giải ngân nguồn vốn. 
 
Riêng với công trình đang thực hiện thủ tục đầu tư, chủ đầu tư sẽ phối hợp với cơ quan chức năng sớm hoàn thiện thủ tục thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu, tiến hành triển khai thi công...
 
Để mục tiêu giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 đạt trên 95% kế hoạch và thực hiện các nội dung đã ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, trong những tháng cuối năm, UBND huyện tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các BQLDA, UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư phối hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc.
 
Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư các dự án lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án; chủ động tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thi công công trình.
 
Huyện Đức Trọng cũng tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, việc hoàn thành kế hoạch đầu tư công là thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, cá nhân.
 
Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp tục duy trì họp kiểm điểm tiến độ giải ngân với cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư các dự án để đôn đốc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020. 
 
Đối với những dự án có số vốn giải ngân lớn, UBND huyện quán triệt chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục khó khăn, tranh thủ thời tiết thuận lợi và sự ủng hộ của người dân về mặt bằng, tích cực triển khai nhiều mũi thi công liên tục, trên tinh thần không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ giải ngân. Chủ đầu tư thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến hiện trường theo dõi, giám sát quá trình thi công các dự án; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công, giám sát đơn vị nhà thầu đảm bảo chất lượng các hạng mục công trình. 
 
HOÀNG YÊN - THÂN HIỀN
,