Di Linh: Diện tích cây ăn quả, cây trồng xen tăng mạnh

05:12, 09/12/2020

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Di Linh, tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện tiếp tục được phát triển ổn định, nhất là diện tích cây ăn quả, cây trồng xen tăng mạnh như bơ, sầu riêng, mắc ca, hồ tiêu.

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Di Linh, tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện tiếp tục được phát triển ổn định, nhất là diện tích cây ăn quả, cây trồng xen tăng mạnh như bơ, sầu riêng, mắc ca, hồ tiêu.
 
Diện tích cây ăn quả, cây trồng xen tại Di Linh tăng mạnh trong năm 2020. (Ảnh chụp tại xã Tân Châu, huyện Di Linh)
Diện tích cây ăn quả, cây trồng xen tại Di Linh tăng mạnh trong năm 2020. (Ảnh chụp tại xã Tân Châu, huyện Di Linh)
 
Cụ thể, năm 2020, các loại cây được trồng xen như sầu riêng có diện tích 3.056 ha (trong đó 900 ha cho sản phẩm); bơ có tổng diện tích trồng 1.971,1 ha (800 ha cho sản phẩm); mắc ca với tổng diện tích 1.100 ha (cho thu hoạch 139 ha) và hồ tiêu có tổng diện tích trồng xen 670,47 ha (diện tích cho thu hoạch 666 ha).
 
Năm 2021, địa phương tiếp tục phát triển thêm diện tích cây bơ 2.500 ha, sầu riêng 3.000 ha, mắc ca là 1.500 ha và hồ tiêu ổn định diện tích 695,32 ha. Song song với đó, Phòng sẽ rà soát, đánh giá cụ thể hiệu quả các loại cây trồng xen, nhằm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển diện tích cây ăn quả như bơ, sầu riêng... theo hướng VietGAP, phát triển chuỗi giá trị cây ăn quả gắn với truy xuất nguồn gốc theo hướng bền vững, để từ đó thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết với nông dân; đồng thời, liên kết tổ hợp tác, hợp tác xã thành chuỗi giá trị sản xuất, nhằm mục đích giảm chi chí đầu vào, ổn định về giá và đầu ra cho người sản xuất. Bên cạnh đó, có giải pháp định hướng cho người nông dân để phát triển cây ăn quả có hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thị trường.
 
T.HIỀN