12.450 khách hàng được hỗ trợ chính sách tín dụng do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Cập nhật lúc 01:12, Thứ Sáu, 15/01/2021 (GMT+7)
Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thực hiện nội dung này, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có 450 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ với dư nợ 707 tỷ đồng; 552 khách hàng được miễn, giảm lãi với dư nợ 1.041 tỷ đồng; 11.448 khách hàng được cho vay mới với doanh số cho vay là 20.242 tỷ đồng.
 
PHẠM LÊ
,