Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021

Cập nhật lúc 09:28, Thứ Tư, 20/01/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II vừa được nhận thưởng giải ba các Chi nhánh Hạng 1 trong hệ thống Agribank năm 2020 và giải nhất đơn vị có kết quả tăng trưởng dư nợ cho vay tốt nhất năm 2020.
 
Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
 
Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II tại hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021, cho biết: Năm 2020, dịch bệnh và thiên tai nghiêm trọng đã gây khó khăn cho đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn xã hội nói chung và của hệ thống ngân hàng cũng như hệ thống Agribank nói riêng. Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II đã luôn bám sát chủ trương và thực hiện nghiêm túc các chính sách tiền tệ, các giải pháp điều hành hiệu quả của các cấp lãnh đạo; cùng với sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện 6/6 chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 
Kết thúc năm 2020, Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II có tổng nguồn vốn huy động là 6.948 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; dư nợ cho vay nền kinh tế là 15.472 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch; trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 97,7% tổng dư nợ; nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,24% trên tổng dư nợ; thu dịch vụ đạt 59 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch... 
 
Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, trong năm 2020, Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II đã làm tốt trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, như tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lụt, hỗ trợ người dân trong dịch bệnh Covid 19…
 
Ghi nhận những nỗ lực và kết quả Chi nhánh đã đạt được trong năm 2020, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 do Agribank tổ chức, Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II vinh dự nhận được các giải thưởng: Giải ba các Chi nhánh Hạng 1 trong hệ thống Agribank năm 2020; giải nhất đơn vị có kết quả tăng trưởng dư nợ cho vay tốt nhất năm 2020.
 
Toàn thể cán bộ, người lao động Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II thống nhất các mục tiêu cụ thể cho năm 2021: Nguồn vốn huy động tăng tối thiểu 9%; dư nợ tăng tối thiểu 9%; tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 0,5%; thu dịch vụ tăng tối thiểu 10%; chỉ tiêu tài chính hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính năm 2021, bảo đảm tiền lương, thu nhập cho người lao động theo quy định của Agribank.
 
Hội nghị cũng nghe các báo cáo chuyên đề tín dụng, kế toán ngân quỹ, dịch vụ marketing và báo cáo kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể, báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2020, mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021; đồng thời, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân, đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.
 
PHẠM LÊ – QUỐC KHANH
,