Đạ Tẻh: Chỉ 5/20 hợp tác xã hoạt động tốt

Cập nhật lúc 06:18, Thứ Ba, 05/01/2021 (GMT+7)
Ngành chức năng Đạ Tẻh cho biết chỉ có 5 trong tổng số 20 hợp tác xã (HTX) trên địa bàn có hoạt động tốt. Trong 15 HTX còn lại, có 4 HTX hoạt động khá tốt và 10 HTX có hoạt động ở mức trung bình. 
 
Theo đánh giá, bước đầu các HTX đã hình thành được các chuỗi liên kết trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường hỗ trợ vốn, giống, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật giữa các thành viên, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
 
Tuy nhiên, do phần lớn là các HTX sản xuất nông nghiệp nên hầu hết đều gặp khó khăn, do đại diện nông dân trực tiếp điều hành quản lý, đa số chưa qua đào tạo nên năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh hạn chế; số thành viên tham gia chưa nhiều; cơ sở phục vụ cho hoạt động của các HTX còn thiếu và vẫn còn tình trạng nhiều thành viên tham gia HTX nhưng vẫn tự ý phá vỡ hợp đồng khi giá cả thị trường có sự thay đổi.
 
GIA KHÁNH 
,