Doanh thu bình quân 500 triệu đồng/HTX/năm

Cập nhật lúc 06:17, Thứ Năm, 21/01/2021 (GMT+7)
Số liệu tập hợp năm 2020, toàn huyện Đạ Tẻh có 21 hợp tác xã (HTX) với 416 thành viên, đạt doanh thu bình quân 500 triệu đồng/HTX/năm. 
 
Trong đó có 17 HTX nông nghiệp, 3 HTX vận tải, tiểu thủ công nghiệp, chợ. Tỷ lệ HTX đạt loại khá trở lên chiếm 33,3%; trung bình chiếm gần 43%; yếu hơn 19% và ngưng hoạt động 4,7%. 
 
Bên cạnh đó, toàn huyện Đạ Tẻh trong năm 2020 có 40 tổ hợp tác (THT) với 523 thành viên. Bình quân mỗi THT đạt doanh thu gần 67 triệu đồng/năm. 
 
Từ năm 2015 đến nay, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ HTX, THT hơn 5,5 tỷ đồng phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng chuỗi liên kết, đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tổ chức xúc tiến thương mại…
 
Mục tiêu trong năm 2021, huyện Đạ Tẻh nâng tổng số lên 30 HTX và 50 THT, tăng doanh thu mỗi năm 10-12%. 
 
VŨ VĂN 
,