Tăng đến 6% giá trị sản xuất ngành chăn nuôi

Cập nhật lúc 01:12, Thứ Sáu, 15/01/2021 (GMT+7)
Kế hoạch phấn đấu của ngành nông nghiệp Lâm Đồng đến cuối năm 2021 đạt tốc độ tăng trưởng 5,5 - 6% giá trị ngành chăn nuôi, đạt 17,5% trong cơ cấu nội bộ ngành. 
 
Trong đó, tổng đàn vật nuôi tương ứng với tổng sản lượng gồm: bò sữa (26.500 con, 102.000 tấn); bò thịt lai và bò thịt cao sản (84.000 con, 6.800 tấn); heo (441.800 con, 93.000 tấn); gia cầm (11,1 triệu con, 17.000 tấn), kén tằm (13.000 tấn). 
 
Quy mô chăn nuôi chuyển đổi theo hướng tăng tỷ trọng trang trại khép kín, áp dụng phương pháp hữu cơ, an toàn sinh học, khuyến khích đầu tư mở rộng chuỗi giá trị liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 
Riêng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng gần 2.515 ha mặt nước, trong đó tiếp tục duy trì và phát triển diện tích nuôi cá nước lạnh tại các khu vực phù hợp trên địa bàn.
 
VŨ VĂN
,