111 lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất

Cập nhật lúc 00:17, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)
Thống kê 5 năm qua, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã tổ chức 111 lớp tập huấn và 93 cuộc hội thảo đầu bờ để chuyển giao khoa học kỹ thuật mới về sản xuất nông nghiệp cho đông đảo hội viên nông dân, cựu chiến binh, lực lượng khuyến nông viên cơ sở, chủ trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn.
 
Đánh giá chung đến nay, kết quả tập huấn, hội thảo đầu bờ của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã giúp nông dân chuyển đổi tập quán canh tác, tiếp cận nhanh khoa học kỹ thuật mới, đưa vào sản xuất các giống cây trồng đạt năng suất và hiệu quả cao hơn. 
 
Cụ thể, trong 5 năm qua, toàn tỉnh Lâm Đồng đã chuyển đổi 60.000 ha diện tích cây trồng. Trong đó, gồm tái canh 45.000 ha cà phê; trồng mới 10.000 ha cây ăn quả và 5.000 ha rau, hoa công nghệ cao. Tổng diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 43.084 ha (năm 2016) tăng lên 60.200 ha (năm 2020)...
 
VŨ VĂN
,