552,4 tỷ đồng khuyến công giai đoạn 2021-2025

Cập nhật lúc 07:19, Thứ Sáu, 19/02/2021 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh phí dự kiến lên đến khoảng 552,4 tỷ đồng. 
 
Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý công tác khuyến công và người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn; nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp nông thôn; khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát thải, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người.
 
Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; các tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công đều nằm trong chương trình này.
 
Trong tổng kinh phí trên, có khoảng 25,3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia; kinh phí địa phương khoảng 87,9 tỷ đồng và số còn lại từ sự đầu tư của các cơ sở sản xuất công nghiệp. 
 
GIA KHÁNH

 

,