Thúc đẩy chiến lược tăng trưởng xanh

Cập nhật lúc 08:13, Thứ Bảy, 13/02/2021 (GMT+7)
Tăng trưởng xanh là vấn đề mới mang tính toàn cầu, nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021, phóng viên Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn TS Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xung quanh nội dung quan trọng này.
 
TS Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ hai từ trái sang) giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các mặt hàng nông sản đặc trưng của Lâm Đồng. Ảnh: Văn Việt
TS Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ hai từ trái sang) giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các mặt hàng nông sản đặc trưng của Lâm Đồng. Ảnh: Văn Việt
 
PV: Thưa ông! Nội dung cốt lõi của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh là gì?
 
TS Phạm S: Ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đề ra hai nhiệm vụ chiến lược: Thứ nhất, xanh hóa sản xuất; thực hiện một chiến lược công nghiệp hóa sạch thông qua rà soát, điều chỉnh những quy hoạch ngành hiện có; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên; khuyến khích phát triển công nghệ xanh, nông nghiệp xanh. Thứ hai, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; kết hợp lối sống đẹp truyền thống với những phương tiện văn minh hiện đại.
 
Chiến lược tăng trưởng xanh là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng các chính sách liên quan đến kinh tế xanh ở Việt Nam trong giai đoạn tới. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh đã trở thành đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách xuyên suốt của Nhà nước và là một nội dung căn bản của đường hướng phát triển ở Việt Nam hiện nay. Ngày 20/3/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 403/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020, trong đó, đề ra 4 chủ đề chính gồm: Xây dựng thể chế và kế hoạch tăng trưởng xanh tại địa phương; Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; Thực hiện xanh hóa sản xuất; Thực hiện xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững.
 
PV: Ông có thể cho biết việc triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh tại Lâm Đồng trong thời gian qua?
 
TS Phạm S: Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh đối với các lĩnh vực có tác động lớn đến kinh tế - xã hội, cụ thể: Đối với lĩnh vực dịch vụ tập trung phát triển du lịch chất lượng cao, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, phấn đấu phát triển thành phố Đà Lạt thành trung tâm du lịch lớn cả nước và khu vực; tối ưu hóa khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững. Đẩy mạnh kết nối tới các trung tâm kinh tế lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và các địa phương khác.
 
Lĩnh vực công nghiệp tập trung vào phát triển các ngành công nghiệp chế biến và sử dụng nguyên liệu từ nông nghiệp của địa phương, phát triển tiểu thủ công nghiệp phục vụ du lịch. Đối với lĩnh vực nông nghiệp tập trung phát triển vào các thế mạnh của tỉnh gồm: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ nhằm phát triển bền vững và an toàn, đảm bảo chất lượng; hỗ trợ tiêu dùng trong nước và chế biến phục vụ xuất khẩu; đa dạng hóa sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
PV: Trong hoạt động thực hiện xanh hóa sản xuất, Lâm Đồng đã đạt được thành tựu bước đầu ra sao?
 
TS Phạm S: Bước đầu Lâm Đồng đã hình thành và phát triển cơ cấu “kinh tế xanh” trên cơ sở đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế sử dụng công nghệ tiên tiến, năng lượng tái tạo, tạo ra giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, phát thải ít các-bon, chống chịu hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu. Xây dựng được các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường, trong đó 50% các cơ sở áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; cơ sở kinh doanh du lịch đạt tiêu chuẩn “Du lịch thân thiện với môi trường” hoặc “Du lịch có trách nhiệm”.
 
Ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất trong các làng nghề có hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn đạt yêu cầu. Các lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm tập trung chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất ra không gây hại cho tài nguyên rừng; bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Việc hình thành và phát triển cơ cấu “kinh tế xanh” nhằm đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao trong khi vẫn bảo đảm duy trì bền vững vốn rừng tự nhiên. Chú trọng thu hút các dự án năng lượng tái tạo....
 
PV: Những khó khăn, thách thức và giải pháp thúc đẩy thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh ở Lâm Đồng trong thời gian tới?
 
TS Phạm S: Qua nghiên cứu thực tế chúng tôi nhận thấy trong quá trình thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, tỉnh Lâm Đồng còn có những khó khăn, thách thức, đó là: Quy mô nền kinh tế còn nhỏ; cơ sở hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; khả năng tiếp cận về Chiến lược tăng trưởng xanh của người dân và cộng đồng doanh nghiệp còn những hạn chế; tình hình vi phạm lâm luật diễn biến phức tạp; tình trạng san gạt đất làm biến dạng địa hình để sản xuất nông nghiệp và xây dựng các công trình kiến trúc gây mất cảnh quan tự nhiên; biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến Chiến lược tăng trưởng xanh của địa phương. 
 
Trên cơ sở những thách thức vừa phân tích nêu trên, trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng cần tập trung các giải pháp thúc đẩy thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh: Thứ nhất, các ngành và địa phương cần nắm chắc thực trạng của ngành mình, địa phương mình, xác định những thuận lợi và thách thức, trên cơ sở đó có chương trình kế hoạch triển khai một cách đồng bộ hiệu quả. Thứ hai, cần chú trọng công tác tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về Chiến lược tăng trưởng xanh của tỉnh Lâm Đồng để từ đó cùng chung tay thực hiện hiệu quả. Thứ ba, gắn tăng trưởng kinh tế với môi trường bền vững, bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái và dịch vụ hệ sinh thái, đặc biệt là rừng đặc dụng và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang; bảo tồn đa dạng sinh học, các nguồn gen thực vật và động vật, đảm bảo chia sẻ công bằng và bình đẳng các lợi ích có được từ việc sử dụng các nguồn tài nguyên. Thứ tư, cải thiện chất lượng tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực quan trọng của tỉnh, gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch thông qua đẩy mạnh sản xuất xanh, đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ lao động, cải thiện năng suất lao động. 
 
Giải pháp thứ năm là sử dụng đất bền vững, thông minh và chống chịu tốt với biến đổi khí hậu, sử dụng có trách nhiệm tài nguyên thiên nhiên, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên trong sản xuất và tiêu dùng. Giảm thiểu tác động tiêu cực của tăng trưởng kinh tế đến môi trường, đảm bảo duy trì, nâng cao giá trị kinh tế của các hệ sinh thái và dịch vụ hệ sinh thái. Thứ sáu, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng xanh; tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng mới, có thể tái tạo, phát thải các-bon thấp, an toàn với môi trường, có hiệu quả sử dụng cao, nhằm tiến tới xây dựng một hệ thống giao thông xanh, các khu đô thị, thành phố, làng đô thị xanh và bền vững. Thứ bảy, phát triển công nghiệp có chọn lọc, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thân thiện với môi trường; tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn; công nghiệp chế biến sâu: chế biến trà, cà phê, sữa, tơ tằm, alumin, nhôm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến dược liệu, dược phẩm và thực phẩm chức năng từ sản phẩm nông nghiệp... với trình độ công nghệ cao, khai thác được thế mạnh nguồn nguyên liệu sẵn có, góp phần thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp địa phương, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo có lợi thế của địa phương. Thứ tám, phát huy lối sống xanh và tiêu dùng bền vững ở cả thành thị và nông thôn, quản lý bền vững và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thực hiện quản lý theo vòng đời đối với khí thải, hóa chất và các chất thải khác. Thứ chín, mở rộng hợp tác quốc tế tiếp cận trình độ khoa học công nghệ và cách quản trị của họ để tiếp thu trình độ công nghệ tiên tiến trên thế giới vận dụng vào điều kiện cụ thể tại địa phương nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả sản xuất.
 
PV: Xin cảm ơn ông! Với 9 giải pháp nêu trên và quyết tâm hiện thực hóa, chúng ta kỳ vọng trong tương lai, Lâm Đồng trở thành điểm sáng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp!
 
DIỆU HIỀN (Thực hiện)
,