149 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Cập nhật lúc 05:22, Thứ Tư, 24/03/2021 (GMT+7)
Tin từ UBND tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, có 149 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 2.550,5 tỷ đồng, tăng 18,3% về số lượng, tăng 224,2% về vốn so cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 16 doanh nghiệp giải thể; 173 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động kinh doanh, tăng 26,3%; 126 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 88,1% so với cùng kỳ 2020.
 
Về thu hút, quản lý các dự án đầu tư, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 3 dự án (ngoài khu công nghiệp) được cấp quyết định chủ trương đầu tư với vốn đăng ký 40,5 tỷ đồng, quy mô diện tích 6,9 ha. So với cùng kỳ, tăng 1 dự án (tăng 50%), vốn đầu tư giảm 20,4 tỷ đồng (giảm 33,5%), quy mô diện tích giảm 1,8 ha (giảm 20,7%).
 
Thực hiện Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; lũy kế đến ngày 19/2/2021, tỉnh cũng đã có chủ trương, quyết định chấm dứt hoạt động 38 dự án, 22 dự án được tiếp tục triển khai và 5 dự án đề nghị chủ đầu tư tiếp tục xử lý các tồn tại.
 
NGUYỄN NGHĨA
,