50% doanh nghiệp vừa và nhỏ giao dịch thương mại điện tử

Cập nhật lúc 05:23, Thứ Năm, 25/03/2021 (GMT+7)
Theo kế hoạch 5 năm tới, tỉnh Lâm Đồng có 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia giao dịch thương mại điện tử. Đồng thời đạt các mục tiêu khác như: 70% giao dịch mua hàng trên website, ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn; 80% website thương mại điện tử tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến; 50% xã, phường, thị trấn có thương nhân bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến…
 
Hàng năm các sở, ngành trong tỉnh Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm phát triển thương mại điện tử gồm: Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định pháp luật; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ; hỗ trợ khởi nghiệp và nghiên cứu chuyển giao công nghệ; tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ; cung cấp trực tuyến dịch vụ công; hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng quản lý.
 
MẠC KHẢI
,