GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ

Phương thức đơn giản và tiện lợi cho người nộp thuế

Cập nhật lúc 02:25, Thứ Sáu, 09/04/2021 (GMT+7)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 19 năm 2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư này sẽ giải quyết những bất cập, tồn tại trong việc cung cấp các căn cứ pháp lý, thuật ngữ chuyên ngành để mở rộng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; thúc đẩy cải cách hành chính...
 
 
Nhiều quyền lợi và phương thức giao dịch cho người nộp thuế
 
Thông tư gồm 5 chương, 49 điều; có hiệu lực kể từ ngày 3/5/2021. Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, bám sát các nội dung quy định của Luật Quản lý thuế số 38, đảm bảo vừa đơn giản, dễ hiểu, vừa phù hợp với pháp luật có liên quan. Đồng thời, quy định cụ thể, chi tiết, rõ ràng trách nhiệm của người nộp thuế (NNT) cũng như các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. NNT được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày tết. 
 
Cụ thể, NNT thực hiện giao dịch thuế điện tử phải có khả năng truy cập và sử dụng Internet, có địa chỉ thư điện tử, có chữ ký số hoặc có số điện thoại di động được một công ty viễn thông ở Việt Nam cấp đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế, trừ trường hợp NNT lựa chọn phương thức nộp thuế điện tử, theo quy định của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
 
Về phương thức giao dịch thuế điện tử cũng có nhiều phương thức để người nộp thuế lựa chọn như: Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Tổng cục Thuế; Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng TTĐT Bộ Tài chính đã được kết nối với Cổng TTĐT Tổng cục Thuế; Cổng TTĐT của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác đã được kết nối với Cổng TTĐT Tổng cục Thuế...
 
Riêng hồ sơ khai thuế, NNT được lựa chọn thêm phương thức lập hồ sơ khai thuế bằng phần mềm, công cụ hỗ trợ kê khai do cơ quan thuế cung cấp, hoặc của NNT đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế, sau đó truy cập vào cổng TTĐT mà NNT lựa chọn, ký điện tử và gửi hồ sơ khai thuế điện tử đến cơ quan thuế. Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế bao gồm cả tài liệu theo quy định của pháp luật mà NNT không gửi được theo phương thức điện tử thì NNT gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu điện.
 
Khi NNT, cơ quan thuế, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, đã hoàn thành việc thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy đinh tại Thông tư 19 thì không phải thực hiện các phương thức giao dịch khác và được công nhận đã hoàn thành thủ tục thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.
 
Quy định rõ trách nhiệm cơ quan nhà nước có liên quan
 
Ngoài việc quy định cụ thể, chi tiết, rõ ràng trách nhiệm của NNT, thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phối hợp quản lý giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Cụ thể, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các cơ quan nhà nước khác khi thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại thông tư này phải sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
 
Đối với trách nhiệm của ngân hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế cũng như trách nhiệm của cơ quan thuế, thông tư bổ sung trách nhiệm của ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, ngoài việc phải thực hiện trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn liên quan, các đơn vị có trách nhiệm trao đổi, truyền, nhận thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định; khai thác và bảo mật thông tin của NNT do cơ quan thuế cung cấp bằng phương thức điện tử để sử dụng cho việc quản lý nhà nước, phối hợp thu ngân sách nhà nước.
 
Đồng thời, thông tư quy định cụ thể trách nhiệm trong việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế với Kho bạc nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để đảm bảo xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, kết nối, trao đổi thông tin giữa Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế với cổng thông tin của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cũng đã tăng cường tiến hành hướng dẫn NNT và tuyên truyền, phổ biến để NNT biết được những lợi ích thiết thực khi triển khai việc lập tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế, nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử để NNT tích cực thực hiện, đem lại sự tiện lợi, dễ hiểu cho NNT. 
 
DIỄM THƯƠNG
,