Đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử trong đại dịch Covid-19

Cập nhật lúc 15:57, Thứ Hai, 26/07/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng mới đây được UBND tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành Trung ương có liên quan hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử trong đại dịch Covid-19. 
 
Nông sản Đà Lạt đang được khuyến khích tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử
Nông sản Đà Lạt đang được khuyến khích tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử
 
Theo đó, Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản phân công trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (sàn postmart.vn), Tổng Công ty cổ phần bưu chính Viettel (sàn voso.vn) triển khai cụ thể kế hoạch “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiêp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn” và kế hoạch “Bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội” tại địa phương.
 
VĂN VIỆT
,