Hướng dẫn 8 nhóm giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Cập nhật lúc 05:30, Thứ Sáu, 30/07/2021 (GMT+7)
Theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, các huyện, thành trong tỉnh cần tổ chức phối hợp triển khai 8 nhóm giải pháp trọng tâm tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn. 
 
Cụ thể gồm: Cơ cấu, bố trí lại các sản phẩm chủ lực; nhập khẩu, mua bản quyền giống; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; sản xuất mô hình bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; phát triển ngành nghề nông thôn; tăng cường xúc tiến thương mại. 
 
Trong đó, tiêu biểu các định mức hỗ trợ các tỷ lệ 100% kinh phí thành lập mới hợp tác xã; tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 400 triệu đồng/dự án ngành nghề nông thôn; chi phí chuyển đổi giống cây trồng 1 ha/mô hình…
 
Các doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất tham gia chuỗi liên kết tại các huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc được chuyển giao công nghệ IoT theo dõi quy trình canh tác, công nghệ tự động hóa chăm sóc cây trồng, quản lý chất lượng, nguồn gốc nông sản…
 
VĂN VIỆT 
,