Phát triển 40 ha vùng nguyên liệu dâu tằm

Cập nhật lúc 06:55, Thứ Năm, 29/07/2021 (GMT+7)
Huyện Đạ Tẻh vừa phê duyệt kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng mua hom giống trồng mới 40 ha diện tích vùng nguyên liệu dâu tằm thị trấn Đạ Tẻh và các xã Đạ Kho, Triệu Hải, Đạ Lây, Mỹ Đức. 
 
Cùng với đó, huyện Đạ Tẻh triển khai hơn 666,6 triệu đồng xây dựng 1 nhà nuôi tằm con tập trung, trong đó 30% kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và 70% kinh phí đối ứng của hộ dân. 
 
Tương tự, với kinh phí 30% của Nhà nước và 70% của hộ dân, huyện Đạ Tẻh đầu tư trang thiết bị sát trùng, điều khiển tự động nhiệt độ, ẩm độ khu vực 2 cơ sở nuôi tằm con tập trung, tổng kinh phí gần 666,4 triệu đồng.
 
Riêng tại xã Triệu Hải xây dựng mô hình trồng dâu với hệ thống tưới tiết kiệm tự động, cơ giới hỗ trợ nuôi tằm, kinh phí Nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng, hộ dân đối ứng 70 triệu đồng…
 
VĂN VIỆT
,