Đam Rông định hướng phát triển 4 vùng sản xuất hữu cơ

Cập nhật lúc 05:56, Thứ Hai, 02/08/2021 (GMT+7)
4 vùng sản xuất hữu cơ trên địa bàn huyện Đam Rông giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tập trung vào 4 loại cây trồng chính là cà phê, chuối Laba, sầu riêng và mắc ca với diện tích khoảng 120 ha.
 
Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, huyện hỗ trợ 2 doanh nghiệp, 2 tổ hợp tác, 5 hợp tác xã tham gia vào hoạt động xúc tiến thương mại, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; phấn đấu có trên 85% sản lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của huyện có đầu ra ổn định, có thị trường tiêu thụ bền vững.
 
Để thực hiện mục tiêu này, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đầu vào các loại giống cây trồng, vật nuôi được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, quản lý chất lượng vật tư trong quá trình sản xuất. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cơ sở để đảm bảo cầu nối giữa các tổ chức với nông dân, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ của các tổ hợp tác, hợp tác xã... Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh các hình thức liên kết trong sản xuất, tăng cường ứng dụng công nghệ chế biến sau thu hoạch…
 
HỒNG THẮM
,