Hơn 130 tỷ đồng dư nợ đầu tư vào ngành nông nghiệp

Cập nhật lúc 05:56, Thứ Hai, 02/08/2021 (GMT+7)
Thống kê đến hết ngày 30/6/2021, dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Lạt đầu tư vào ngành nông nghiệp hơn 130 tỷ đồng, chiếm hơn 55% tổng dư nợ. 
 
Riêng dư nợ đầu tư vào 4 xã nông thôn mới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thành phố Đà Lạt hơn 110 tỷ đồng với 3.061 hộ, tăng gần 15,7 tỷ đồng so với đầu năm 2021. 
 
Cụ thể, cho vay các đối tượng hộ cận nghèo, hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo (hơn 48 tỷ đồng/943 hộ); sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn (hơn 5 tỷ đồng/154 hộ)…
 
Ngoài ra, gồm dư nợ hơn 40 tỷ đồng đầu tư lắp đặt hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh cho 2.408 hộ; cho vay khác 396 hộ với hơn 16 tỷ đồng…
 
MẠC KHẢI
 
,