Bảo Lâm: Trên 40 cơ sở kinh tế tập thể

Cập nhật lúc 06:07, Thứ Ba, 14/09/2021 (GMT+7)
Theo ông Trương Hoài Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, trong 4 năm qua (2017-2020), trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã có 12 hợp tác xã được thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã hiện nay lên 24 hợp tác xã. Thu nhập bình quân hàng năm của các hợp tác xã đạt từ 500-700 triệu đồng. Ngoài ra, huyện Bảo Lâm còn có 17 tổ hợp tác đang hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.
 
 Hợp tác xã và tổ hợp tác đã phát huy vai trò tích cực trong tổ chức tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư đầu vào và thực hiện một số dịch vụ hỗ trợ khác cho xã viên, Nhân dân. Cùng với hơn 40 cơ sở kinh tế tập thể, Bảo Lâm còn có hơn 170 trang trại, thu hút hơn 1.250 lao động. Doanh thu bình quân đạt 1,7 tỷ đồng/trang trại/năm.
 
TRIỀU KA
,