Chuyển đổi 30 ha cây công nghiệp sang trồng cây dâu tằm

Cập nhật lúc 06:07, Thứ Ba, 14/09/2021 (GMT+7)
Huyện Lâm Hà vừa quyết định chuyển đổi 30 ha cây công nghiệp dài ngày kém hiệu quả kinh tế sang trồng cây dâu tằm tại 5 xã Hoài Đức, Tân Thanh, Tân Hà, Tân Văn và Mê Linh. 
 
Cụ thể, với kinh phí 150 triệu đồng từ Đề án phát triển bền vững ngành dâu tằm tơ trên địa bàn, huyện Lâm Hà hỗ trợ định mức 5 triệu đồng/ha cho 138 hộ nông dân chuyển đổi, trồng mới các giống dâu tằm như: S7-CB, VA-201, TBL-03, TBL-05… Mỗi hộ nông dân chuyển đổi từ 0,1 ha đến 1 ha. 
 
Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các hộ nông dân đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ tham gia mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất…
 
Các đơn vị trực thuộc được UBND huyện Lâm Hà giao tổ chức nghiệm thu hỗ trợ chuyển đổi gồm: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND 5 xã nói trên… 
 
VĂN VIỆT
,