Cơ sở chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải hiện đạt 75%

Cập nhật lúc 14:48, Chủ Nhật, 12/09/2021 (GMT+7)
Ngành chăn nuôi của tỉnh thời gian qua được đánh giá phát triển theo đúng định hướng, cơ cấu đàn cũng phát triển tương đối hợp lý, chất lượng giống được nâng cao, tốc độ tăng đàn đạt khoảng 4%/năm. Trong đó, đàn bò sữa thuần đạt trên 90%, bò lai zebu đạt 76%, heo giống ngoại, giống lai đạt trên 90%.
 
Cơ cấu vật nuôi chính của tỉnh là lợn, bò thịt, bò sữa, chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, đàn bò sữa đến nay phát triển mạnh với sản lượng gấp 15 lần so năm 2008; ngành trồng dâu nuôi tằm khôi phục với năng suất, sản lượng tăng gấp 3 lần năm 2008 và vượt xa so với thời kỳ hoàng kim trước 1995. Tỷ lệ gia súc, gia cầm chăn nuôi trang trại chiếm khoảng 54%, chăn nuôi nông hộ chiếm 46%. Trong đó, tỷ lệ cơ sở chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải hiện đạt 75%.
 
NGUYÊN THI
 
,