Đạ Tẻh: 11 hợp tác xã hoạt động đạt từ mức khá trở lên

Cập nhật lúc 14:48, Chủ Nhật, 12/09/2021 (GMT+7)
Toàn huyện Đạ Tẻh  hiện có 21 hợp tác xã (HTX); trong đó, có 17 HTX nông nghiệp, 2 HTX vận tải, 1 HTX tiểu thủ công nghiệp, 1 HTX chợ, không có HTX thành lập mới. Tổng vốn điều lệ của các HTX là 4,488 tỷ đồng với 416 thành viên. 
 
Theo đánh giá, có 11 HTX hoạt động đạt từ mức khá trở lên, 5 HTX hoạt động trung bình, 1 HTX hoạt động yếu, số còn lại chưa đánh giá do mới thành lập. Nhìn chung, thời gian qua hoạt động của các HTX cơ bản đã hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho đầu vào, đầu ra sản phẩm. Thông qua HTX đã tăng cường hỗ trợ vốn, giống, kinh nghiệm và kỹ thuật giữa các thành viên, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của các HTX trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế như: Năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; đa số các thành viên còn mang tư duy sản xuất nhỏ lẻ nên thường có tình trạng tự phá vỡ hợp đồng đã ký kết khi giá cả thị trường có sự thay đổi; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các HTX còn thiếu.
 
ĐÔNG ANH

 

,