Sầu riêng Đam Rông vào vụ thu hoạch

Cập nhật lúc 05:07, Thứ Hai, 13/09/2021 (GMT+7)
Thông tin từ Hội Nông dân huyện Đam Rông cho biết, diện tích sầu riêng của huyện đã bước vào vụ thu hoạch. Niên vụ 2021, sầu riêng của Đam Rông đạt năng suất trung bình, giá bán tại vườn là 35 ngàn đồng/ kg, giá bán ra thị trường xấp xỉ 45 - 50 ngàn đồng/kg. Đam Rông có trên 500 ha sầu riêng, trong đó xấp xỉ 50% đang giai đoạn kiến thiết. Do trồng mới, nông dân Đam Rông tuyển lựa giống sầu riêng khá kỹ, chủ yếu là giống Thái, Donna, Ri6, các giống sầu riêng cho trái chất lượng cao. Ngành nông nghiệp tiếp tục vận động nông dân chủ yếu trồng xen với các cây trồng khác, vừa tạo môi trường bền vững, vừa đa dạng hóa cây trồng. 
 
Được biết, sầu riêng Đam Rông cho trái thu hoạch trễ hơn sầu riêng các huyện phía Nam, sau khi các huyện phía Nam thu hoạch vãn, sầu riêng Đam Rông mới vào chính vụ, tránh được tình trạng dội hàng trong cùng địa phương. 
 
D.Q
,