Toàn tỉnh: Hơn 700 doanh nghiệp thành lập mới

Cập nhật lúc 05:07, Thứ Hai, 13/09/2021 (GMT+7)
Trong tháng 8/2021, toàn tỉnh có 48 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 483,1 tỷ đồng; có 10 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Đồng thời, có 40 doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động vì gặp khó khăn trong sản xuất…
 
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh có 761 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 9.857,6 tỷ đồng, tăng 16% về số doanh nghiệp và tăng 74% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, có 219 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 65 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Tuy nhiên, có 315 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 31 doanh nghiệp) và 86 doanh nghiệp giải thể (tăng 67 doanh nghiệp) so với cùng kỳ.
 
Cuối tháng 8/2021, toàn tỉnh có 10.903 doanh nghiệp hoạt động, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp.
 
THANH  HỒNG
,