9 tháng, thu hồi trên 420 tỷ đồng tiền nợ thuế

Cập nhật lúc 04:20, Thứ Hai, 18/10/2021 (GMT+7)
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thuế Lâm Đồng đã thu hồi 420,4 tỷ đồng tiền thuế nợ. Cụ thể, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 380,5 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 39,9 tỷ đồng. Trong đó, đã thu 209 tỷ đồng, đạt 71% số tiền thuế nợ có khả năng thu đến 90 ngày và trên 90 ngày năm 2020 chuyển sang.
 
Tổng số tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý ước đến thời điểm 30/9/2021 là 430,4 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 256,6 tỷ đồng và so với nhiệm vụ Tổng cục Thuế giao thấp hơn 0,1%. 
 
Mặt khác, xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94 ngày 26/11/2019 của Quốc hội trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng số người nộp thuế đã được xử lý khoanh nợ, xóa nợ là 6.582 người với tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp được xử lý 350,8 tỷ đồng, bằng 96,7%. Trong đó, xử lý khoanh nợ cho 6.568 người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp được xử lý là 350,7 tỷ đồng, bằng 96,7%. Đồng thời, xử lý xóa nợ cho 14 người nộp thuế với tổng số tiền chậm nộp được xử lý là 113 triệu đồng.
 
D.THƯƠNG
,