Đơn Dương: Gần 94% diện tích rau, hoa ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Cập nhật lúc 04:31, Thứ Ba, 19/10/2021 (GMT+7)
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đơn Dương cho biết, đến nay đã có 11.050 ha đất canh tác rau, hoa trên địa bàn huyện ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, chiếm 93,9% tổng diện tích trồng rau, hoa hiện có trong toàn huyện.
 
Trong số này có 320 ha nhà kính, 2.130 ha nhà lưới; có 8.350 ha sử dụng hệ thống tưới tự động, tưới nhỏ giọt ngoài nhà kính; có 65 ha sử dụng hệ thống điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm; có 29 ha nông nghiệp hữu cơ và 9,2 ha canh tác nông nghiệp không dùng đất. 
 
Toàn huyện có 3 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được công nhận, trong đó có 2 vùng sản xuất rau công nghệ cao tại xã Lạc Xuân và Lạc Lâm với gần 285 ha; còn lại là vùng chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại xã Tu Tra và xã Đạ Ròn. 
 
V.TRỌNG
,