Đơn Dương: Nhiều hợp tác xã không liên lạc được

04:10, 05/10/2021

UBND huyện Dơn Dương cho biết, đã có 10 hợp tác xã trên địa bàn ngưng hoạt động trong thời gian dài...

UBND huyện Dơn Dương cho biết, đã có 10 hợp tác xã (HTX) trên địa bàn ngưng hoạt động trong thời gian dài, trong đó có những HTX đang làm thủ tục giải thể nhưng cũng có những HTX không còn hoạt động tại địa phương và ngành chức năng không liên lạc được với Ban Quản trị HTX.
 
Cụ thể, trong 10 HTX này có 2 HTX đã thực hiện giải thể là HTX nông nghiệp Hiệp Nghĩa và HTX nông nghiệp Đa Nhim. Có 5 HTX đang làm thủ tục giải thể tự nguyện gồm HTX nông nghiệp Cựu chiến binh Thạnh Nghĩa; HTX rau an toàn Tân Nông Phú; HTX VietGAP Tiên Sinh; HTX hoa tươi Quốc Cường và HTX sản xuất, kinh doanh nông sản Quảng Thuận. 
 
Có 3 HTX không còn hoạt động tại địa phương, không liên lạc được với Ban Quản trị gồm HTX nông nghiệp Magic Rạng Đông; HTX rau quả sạch Đà Lạt và HTX dịch vụ Nông Nghiệp Xanh.
 
Thống kê của huyện cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay toàn huyện có 32 HTX trên địa bàn với tổng số lao động làm việc thường xuyên 890 người, số vốn đăng ký hoạt động hơn 63,3 tỷ đồng.
 
Huyện đang đề nghị Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn phương án, hình thức xử lý đối với các HTX không còn hoạt động tại địa phương, không liên lạc được với Ban Quản trị.
 
VIẾT TRỌNG