Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,70% liên tục trong 10 năm liền

Cập nhật lúc 04:20, Thứ Hai, 18/10/2021 (GMT+7)
Theo thống kê, Lâm Đồng hiện có gần 98% trong tổng số 10.263 doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong giai đoạn 2011-2021, đội ngũ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có bước phát triển về cả số lượng và chất lượng. Chỉ tính riêng năm 2020, có 1.342 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 97,93% với vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp là 10 tỷ đồng, tăng 129,88% so với năm 2011. Số dự án FDI đến nay có 101 dự án còn hiệu lực, vốn đăng ký 548,7 triệu USD, vốn thực hiện 431,377 USD. Trong đó, giai đoạn 2011-2020 có 49 dự án được cấp với vốn đầu tư thực hiện tăng 36,93% so với giai đoạn trước.
 
Được biết, trong giai đoạn 2011-2021, Lâm Đồng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, bình quân tổng sản phẩm trong nước (GRDP giá SS 2010) tăng 6,70%, trong đó cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã có những đóng góp quan trọng, tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa phương.
 
NGUYỄN NGHĨA
,