10 tháng, toàn tỉnh có 991 doanh nghiệp thành lập mới

Cập nhật lúc 06:04, Thứ Tư, 24/11/2021 (GMT+7)
Theo báo cáo của ngành chức năng, trong tháng 10/2021, toàn tỉnh có 59 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2021, có tổng số 991 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn điều lệ đăng ký 12.615 tỷ đồng, giảm 7,3% về số doanh nghiệp, tăng 28,6% về số vốn so với cùng kỳ.
 
Có 286 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 38,8% so với cùng kỳ; có 389 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 11,8%; 125 doanh nghiệp giải thể, tăng 212,5% so với cùng kỳ.
 
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 456 hợp tác xã (HTX); trong đó, 357 HTX nông nghiệp, 74 HTX phi nông nghiệp và 25 quỹ tín dụng nhân dân; 352 tổ hợp tác (THT), gồm: 335 THT nông nghiệp, 17 THT phi nông nghiệp. Có 4 liên hiệp HTX (gồm 3 liên hiệp HTX nông nghiệp, 1 HTX phi nông nghiệp). 
 
Đây là những loại hình kinh tế tập thể hiện nay hoạt động rất có hiệu quả, thu hút hàng chục ngàn lượt hội viên nông dân tham gia.
 
THANH HỒNG
,