21 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Cập nhật lúc 05:23, Thứ Ba, 09/11/2021 (GMT+7)
Thông tin từ Sở Công thương cho biết, vừa có 21 sản phẩm được công nhận đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021. Theo đó, cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 có 46 sản phẩm và bộ sản phẩm của 10 huyện, thành phố tham gia, trong đó 42 sản phẩm và nhóm sản phẩm chế biến nông sản thực phẩm và 4 sản phẩm, nhóm sản phẩm thuộc nhóm khác. Qua quá trình chấm điểm bình chọn, Ban giám khảo đánh giá các sản phẩm tham gia sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 tuy có giảm về số lượng song đã chú trọng hơn về mẫu mã, hình thức, bao bì cũng như gia tăng hàm lượng khoa học trong sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm. Ban Giám khảo đã thống nhất chọn 21 sản phẩm nổi trội và ra quyết định công nhận đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021.
 
D.Q
,