Bảo Lâm: 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới

05:11, 22/11/2021

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Lâm, giai đoạn 2011-2021, bộ mặt nông thôn huyện Bảo Lâm đã thay đổi đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao...

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Lâm, giai đoạn 2011-2021, bộ mặt nông thôn huyện Bảo Lâm đã thay đổi đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, huyện Bảo Lâm đã có 11/13 xã bao gồm Lộc An, Lộc Đức, Lộc Ngãi, Lộc Quảng, Lộc Lâm, Lộc Tân, Tân Lạc, Lộc Thành, Lộc Nam, B’Lá và Lộc Phú được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, xã Lộc An đã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, xã Lộc Bắc và xã Lộc Bảo cũng đã hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh Lâm Đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
 
Hiện, huyện Bảo Lâm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2022.
 
TRỊNH CHU