Cát Tiên: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động đạt tỷ lệ 88,6%

Cập nhật lúc 05:54, Thứ Ba, 16/11/2021 (GMT+7)
Được sự quan tâm của các cấp, các ngành của tỉnh và sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, đặc biệt là trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, những năm qua, hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu của huyện Cát Tiên đã được quan tâm, đầu tư sửa chữa, nâng cấp, kiên cố hóa kênh mương. Theo thống kê của UBND huyện, đến nay trên địa bàn huyện đã có 70 công trình thủy lợi lớn nhỏ; huyện cũng đã nâng cấp, sửa chữa hoàn thành 4 trạm bơm: Quảng Ngãi, Phù Mỹ, Đức Phổ, Phước Cát; hoàn thành hồ chứa nước Tư Nghĩa đưa vào sử dụng và triển khai thi công hồ chứa nước Đạ Sị. 
 
Giai đoạn 2011-2020, huyện cũng đã đầu tư kiên cố hóa 58,32 km kênh mương, nâng tổng số kênh mương kiên cố hóa lên 190,21 km, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tưới tiêu sản xuất của Nhân dân. Đến nay, diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện được tưới chủ động là 12.960/14.627 ha, đạt tỷ lệ 88,6%; trong đó, tưới tiết kiệm là tưới nhỏ giọt và tưới thấm với diện tích 117 ha.
 
NGUYỄN NGHĨA
,