Cát Tiên: Tăng 220 ha diện tích trồng dâu nuôi tằm

Cập nhật lúc 05:46, Thứ Ba, 23/11/2021 (GMT+7)
Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong những năm qua, huyện Cát Tiên chú trọng phát triển trồng dâu nuôi tằm tại các xã Quảng Ngãi, Đức Phổ, thị trấn Cát Tiên và thị trấn Phước Cát. Đến nay, huyện Cát Tiên có gần 400 ha trồng dâu nuôi tằm, tăng trên 220 ha dâu so với năm 2018. Qua đó, Cát Tiên đã thành lập 7 hợp tác xã và tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm. Theo Phòng Nông nghiệp huyện Cát Tiên, trong thời gian tới, huyện tiếp tục mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng dâu nuôi tằm, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Được biết, hiện tại giá kén tằm vẫn ở mức khá cao, từ 140 đến 160 nghìn đồng/kg kén. 
 
T.HIỀN
,