Đa Nhim nỗ lực giữ nhịp phát triển kinh tế

05:11, 16/11/2021

Chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội là hai nhiệm vụ song song được tất cả các địa phương nói chung và xã Đa Nhim (huyện Lạc Dương) nói riêng tập trung thực hiện...

Chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội là hai nhiệm vụ song song được tất cả các địa phương nói chung và xã Đa Nhim (huyện Lạc Dương) nói riêng tập trung thực hiện. Với quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Đa Nhim vẫn giữ được nhịp phát triển kinh tế giữa rất nhiều khó khăn do dịch bệnh.
 
Trong 10 tháng đầu năm, xã Đa Nhim đã vận động Nhân dân hiến 15.300 m2 đất để làm đường giao thông
Trong 10 tháng đầu năm, xã Đa Nhim đã vận động Nhân dân hiến 15.300 m2 đất để làm đường giao thông
 
Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là vấn đề được lãnh đạo xã quan tâm hàng đầu, Chủ tịch UBND xã Kơ Să K’Kim khẳng định. Theo đó, ngoài việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của xã, 6 tổ phòng, chống dịch COVID tại cộng đồng cũng đã được thành lập. Ngoài 5 tổ thuộc 5 thôn còn có một tổ do lực lượng thanh niên trong xã phụ trách. Riêng đối với tổ COVID cộng đồng tại các thôn, xã đã chỉ đạo việc vẽ sơ đồ từng hộ trong các thôn. Phân công mỗi thành viên trong tổ phụ trách số hộ trên từng đoạn đường nhất định để kiểm soát việc đi đến và tình hình của người dân trên địa bàn chặt chẽ nhất. Đồng thời, Trạm Y tế và Công an xã Đa Nhim cũng thường xuyên phối hợp với các thôn để rà soát, nắm tình hình người đi từ vùng dịch đến địa phương để có biện pháp theo dõi, quản lý, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc... Đa Nhim là địa bàn có 78,9% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh được địa phương đẩy mạnh thực hiện. 
 
Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, các nhiệm vụ phát triển kinh tế khác của Đa Nhim cũng được thực hiện và mang lại những kết quả khả quan. Chủ tịch UBND xã Kơ Să K’Kim cho biết, xã đã xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, tập trung phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng hiện có để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo hướng từ dễ đến khó, có lộ trình, thời gian cụ thể, đồng thời tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm địa phương đã vận động Nhân dân hiến 15.300 m 2 đất và nhiều công trình, vật kiến trúc để làm công trình đường bờ kè kết hợp chống sạt lở tại Tiểu khu 97 với tổng giá trị quy đổi 4,6 tỷ đồng.
 
Kịp thời chỉ đạo triển khai nguồn kinh phí giảm nghèo; đến nay đã thực hiện 143,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,3% (25 hộ) xuống còn 1,2% (14 hộ). 
 
Lãnh đạo xã Đa Nhim đã tập trung nhiều giải pháp hướng người dân vào sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng 10 tháng đầu năm trên địa bàn xã Đa Nhim đạt trên 2.200 ha. Địa phương cũng thường xuyên cảnh báo, khuyến cáo người dân theo dõi diễn biến thời tiết, nhất là tình hình sương muối qua phần mềm Platform và các loại bệnh trên cây trồng để có giải pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục đăng ký giống cây mắc ca năm 2021 cho 209 hộ/65ha do Tổ chức Phát triển Phần Lan (SNV) hỗ trợ. Bên cạnh đó, xã Đa Nhim cũng vận động, định hướng người dân phát triển đàn vật nuôi phù hợp với địa phương, quan tâm đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi theo hướng tập trung thường xuyên tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại, theo dõi sát tình hình dịch bệnh, đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò để có biện pháp xử lý kịp thời, nhằm giúp đàn vật nuôi phát triển ổn định.
 
Cùng với phát triển kinh tế, các vấn đề an sinh xã hội khác cũng được quan tâm. Đến nay Đa Nhim đã hoàn thành cấp đổi thẻ mã mới cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em; cấp mới được 2.265 thẻ. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn xã đạt 93,2%, vượt chỉ tiêu được giao. Công tác trực khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân được đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong 10 tháng đầu năm, tỷ lệ người dân khám bệnh bằng BHYT là 4.331 lượt người, đạt tỷ lệ 73% so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Đến nay, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi chiếm 17,49%, giảm 0,49% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 19,26‰, giảm 0,34‰ so với cùng kỳ. 
 
Chị Kon Sơ MiLa - Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ COVID cộng đồng thôn Liêng Bông chia sẻ, cán bộ xã được phân về phụ trách các thôn luôn bám sát, đồng hành và nắm chắc tình hình ở các thôn. Với sự đồng hành từ phía xã, hệ thống chính trị thôn thấy rõ việc cần làm, hiểu rõ cách làm, nên các hoạt động được triển khai thông suốt, nhất là thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Nhờ vậy sự đồng thuận, ủng hộ trong bà con rất cao. Dịch bệnh vẫn tiếp tục nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn đặt ra còn nhiều, song xã Đa Nhim vẫn xác định cả hệ thống chính trị tập trung làm tốt công tác phòng dịch, đảm bảo sức khỏe Nhân dân và giữ vững nhịp phát triển kinh tế.
 
NGỌC NGÀ