Đạ Tẻh sản xuất hơn 148,8 ha lúa ST25

Cập nhật lúc 05:23, Thứ Ba, 09/11/2021 (GMT+7)
Các vùng nông nghiệp huyện Đạ Tẻh được tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất hơn 148,8 ha giống lúa ST25 cao sản, chất lượng cao với tổng kinh phí 512,5 triệu đồng. 
 
Trong đó, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 250 triệu đồng, ngân sách huyện Đạ Tẻh 12,5 triệu đồng, người dân đối ứng 250 triệu đồng. 
 
Trung tâm Nông nghiệp huyện được giao chủ trì sản xuất giống lúa ST25 tại địa bàn thị trấn Đạ Tẻh và các xã An Nhơn, Đạ Kho, Triệu Hải. 
 
Cụ thể, diện tích sản xuất lúa ST25 bao gồm 17,3 ha vụ Mùa năm 2021 triển khai từ tháng 9 - 12/2021 tại xã An Nhơn và xã Đạ Kho; còn lại hơn 131,5 ha vụ Đông Xuân triển khai từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022 tại thị trấn Đạ Tẻh và các xã Đạ Kho, An Nhơn, Triệu Hải.
 
VŨ VĂN
,