Di Linh gieo trồng 1.408 ha vụ Đông Xuân

Cập nhật lúc 05:48, Thứ Hai, 22/11/2021 (GMT+7)
Huyện Di Linh đã thông qua kế hoạch gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2021-2022 với tổng diện tích 1.408 ha trên địa bàn. Trong đó, cây lúa 1.123 ha, rau các loại 256 ha và hoa cắt cành 59 ha, phấn đấu đạt năng suất lần lượt 53,5 tạ/ha, 117 tạ/ha và 135.000 cành/ha. 
 
Đồng thời chuyển đổi 12 ha diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng 10 ha cây hàng năm và 2 ha cây lâu năm đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. 
 
Cơ cấu giống lúa khuyến cáo gieo trồng vụ Đông Xuân trên toàn huyện Di Linh gồm: Giống chủ lực OM 6162, OM5451, OM 4900, OMCS 2000, OMCS 94, HT1, Nhị ưu 838, VND 95-20, TH3-3...; giống mới, triển vọng Đài thơm 8, NH 2308, ST 24, ST 2, 5VN 121, VĐ 20...; giống bổ sung: RVT, OM 6976, Khang dân 18, OM 3536... Định mức giống lúa xác nhận 120 kg/ha; giống lúa nguyên chủng: 100-120 kg/ha. Đối với các vùng chủ động nguồn nước sẽ kết thúc xuống giống gieo trồng trước ngày 15/1/2022.
 
VŨ VĂN
,