Di Linh: Hoàn thành 3 tiêu chí huyện nông thôn mới

Cập nhật lúc 04:32, Thứ Năm, 11/11/2021 (GMT+7)
Theo UBND huyện Di Linh, từ đầu năm đến nay, huyện đã huy động tổng nguồn lực được hơn 4.255,1 tỷ đồng cho việc xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn địa phương hơn 63,3 tỷ đồng (tỉnh 20 tỷ đồng, huyện 43,356 tỷ đồng); vốn lồng ghép hơn 64,5 tỷ đồng; vốn dân góp hơn 5,8 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 4.121,4 tỷ đồng.
 
Đến nay, tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới đã hoàn thành 3 tiêu chí gồm: tiêu chí điện; tiêu chí an toàn, an ninh trật tự; tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí khác như: quy hoạch đạt 80%, giao thông đạt 80%, thủy lợi đạt 85%, giáo dục - y tế - văn hóa đạt 70%, tổ chức sản xuất đạt 70% và tiêu chí môi trường đạt 70%. Ước năm 2021 có thêm 13 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, lũy kế đến hết năm 2021 toàn huyện có 32 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 
 
V.QUỲNH
,