Điều chỉnh một số chính sách cho vay ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do Covid-19

Cập nhật lúc 11:03, Thứ Tư, 10/11/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg về điều chỉnh một số chính sách cho vay ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do Covid-19.
 
Điểm cầu tỉnh Lâm Đồng do ông Võ Văn Thanh– Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng (trái) và ông Trần Ngọc Vinh – Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng chủ trì
Điểm cầu tỉnh Lâm Đồng do ông Võ Văn Thanh– Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng (trái) và ông Trần Ngọc Vinh – Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng chủ trì
 
Hội nghị trực tuyến có sự tham dự của Ban Giám đốc Chi nhánh NHCSXH; lãnh đạo các phòng giao dịch, phòng chuyên môn của NHCSXH tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị tại tỉnh: Mặt trận Tổ quốc, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Lao động; đại diện 4 tổ chức chính trị xã hội: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên.
 
Ngày 8/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngày 6/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng
 
Cụ thể: Nghị quyết 126 và Quyết định 33 cho phép bỏ điều kiện người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn; không cần báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như quy định tại Quyết định 23 trước đây. Bổ sung, mở rộng đối tượng thụ hưởng, người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg. 
 
Đây là những vướng mắc đã được đưa ra trong quá trình triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23 trước đây, tạo điều kiện giúp người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn được đơn giản, thuận lợi, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và thực hiện vay vốn để tháo gỡ khó khăn trong tình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp; đồng thời, bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách.
 
PHẠM LÊ
,