Đơn Dương đạt 6 tiêu chí sản xuất nông nghiệp theo hướng thông minh

05:11, 22/11/2021

Đơn Dương vừa đánh giá đạt 6 tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.

Đơn Dương vừa đánh giá đạt 6 tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.
 
Cụ thể, huyện Đơn Dương đạt 3 tiêu chí đầu tiên là: Công nhận 3 xã Quảng Lập, Lạc Lâm và Ka Đô đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; hơn 90% diện tích rau, hoa ứng dụng công nghệ cao; giá trị thu nhập hơn 220 triệu đồng/ha/năm.
 
Và 3 tiêu chí đạt được còn lại gồm: Mỗi xã có 1 hợp tác xã trở lên ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; công nhận 2 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 8 mô hình doanh nghiệp và trang trại ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.
 
Dự kiến đến hết năm 2021, huyện Đơn Dương tiếp tục hoàn thành 2 mục tiêu phát triển 10 mô hình doanh nghiệp, trang trại và công nhận 3 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.
 
VŨ VĂN