Đức Trọng: Một năm nhìn lại

Cập nhật lúc 06:05, Thứ Sáu, 19/11/2021 (GMT+7)
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mặt của đời sống xã hội, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của toàn hệ thống chính trị, nên nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đức Trọng trong năm 2021 đều đạt và vượt.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kiểm tra các công trình, dự án trên địa bàn huyện Đức Trọng đầu năm 2021
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kiểm tra các công trình, dự án trên địa bàn huyện Đức Trọng đầu năm 2021
 
Kết quả ước thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể của huyện Đức Trọng trong năm 2021 có thể kể đến: Giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh 2010 đó là nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước thực hiện 7.380 tỷ đồng, đạt 100,23% so với kế hoạch, tăng 5,79% so cùng kỳ; công nghiệp đạt khoảng 4.245 tỷ đồng, đạt 100,54% kế hoạch, tăng 8,35% so cùng kỳ; xây dựng ước thực hiện 4.320 tỷ đồng, đạt 100,16% kế hoạch, tăng 6,67% so cùng kỳ và thương mại - dịch vụ ước thực hiện 5.820 tỷ đồng, đạt 99,05% kế hoạch và tăng 6,53% so cùng kỳ. Về cơ cấu kinh tế: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỉ trọng 30,1%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ trọng 34,41%, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng 35,49%.
 
Cũng trong năm 2021, huyện giữ vững 98% thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, giữ vững danh hiệu 14/14 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (NTM), thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng điện sinh hoạt đạt trên 99%. Dự kiến đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống còn dưới 1,1%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1,46%, trong đó tỷ lệ hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống còn dưới 2,81%. 
 
Trong năm, huyện tiếp tục duy trì các tiêu chí nông thôn mới (NTM) đã đạt, hướng dẫn UBND các xã triển khai xây dựng hoàn thành tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lộ trình đã đăng ký, triển khai tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế, củng cố tiêu chí môi trường; nâng cao tiêu chí giáo dục, làm cơ sở xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Đến nay, có 4 xã gồm: Bình Thạnh, Tân Hội, Tân Thành và Ninh Loan được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
 
Bên cạnh đó, huyện đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân bảo đảm chất lượng. Tiến hành rà soát, lập danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo Kế hoạch số 4848/KH-UBND ngày 14/7/2021 và Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng với số tiền hơn 18 tỷ đồng cho 11.533 đối tượng.
 
Cũng trong năm 2021, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để triển khai thi công các công trình, dự án theo tiến độ đề ra. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của huyện và tỉnh trên địa bàn huyện như: Dự án hồ Ta Hoét, Hiệp An; Dự án Quốc lộ 27 đoạn tránh Sân bay Liên Khương; Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh; đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế, tài trợ huyện lập quy hoạch các dự án đầu tư Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim, Khu đô thị Liên Khương - Preen, Khu Công nghiệp Phú Bình... đã được UBND tỉnh, huyện và các ngành chức năng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án. Ngoài ra, UBND huyện Đức Trọng chủ động xây dựng 2 đề án khai thác quỹ đất, tạo vốn đầu tư hạ tầng tại Khu quy hoạch Trung tâm hành chính quảng trường huyện Đức Trọng, quy hoạch khu dân cư và Chợ Fi Nôm, với mục tiêu tạo nguồn lực để đầu tư hạ tầng đến năm 2025 huyện Đức Trọng đạt tiêu chí đô thị loại III và trở thành thị xã. Đến nay, dự án quy hoạch Khu dân cư Bình Điền, xã Hiệp Thạnh đang triển khai thi công.
 
Đức Trọng đặt mục tiêu trong thời gian tới là tiếp tục kiên trì, chủ động và có các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong hành động, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt mức cao nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
 
Đồng thời, tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Trọng với mục tiêu hình thành thị xã; cải thiện rõ rệt và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để khuyến khích, thu hút đầu tư từ bên ngoài, ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị; từng bước hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III và thành lập thị xã; tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động ổn định.
 
N.MINH
,